Bonus: strategický plán Vašich e-mail a SMS kampaní v hodnotě 10 000 Kč ZDARMA

Extra bonus: 2 měsíce zdarma + strategický plán v hodnotě 10 000 Kč ZDARMA

Nový zákazník

Kontaktní osoba

* Společnost IT STUDIO s.r.o. si vyhrazuje právo informovat klienta o změnách poskytovaní služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou klientem v zákaznické databázi. Neobdržení klientova vyjádření po uplynutí 21 dnů od doručení e-mailu bude považováno za souhlas s navrhovanými změnami.

74461016 odeslaných e-mailů
3032246 odeslaných SMS